I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul concursului este www.teratai.shop

II. DURATA

II.1. Concursul se desfasoara intre 14.09.2019, ora 10:00 si 15.09.2019, ora 19:00, pe durata targului Mezanin Market.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania.

III.2. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. Sa vina la targul Mezanin Market, la Mezanin Space, Str, Actor Ion Brezoianu, Nr. 23-25, Bucuresti, in perioada de desfasurare a concursului
  2. Sa completeze complet si corect talonul de participare la tombola Teratai
  3. Sa se aboneze la a primi noutati via email sau/si telefon de la Teratai

III.3. Un participant se poate inscrie o singura data.

III.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFASURARE

IV.1. Concursul se desfasoara doar in cardul targului Mezanin Market, in perioada decscrisa la pnctul II, dar va fi promovat pe site www.teratai.shop, pe pagina de Facebook, pe Instagram, si pe site-uri partenere

IV.2. Abonarile la newsletter inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, sau realizate online din alte surse nu vor fi luate in considerare.

IV.3. Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti manuala, dintre toti participantii cu inscrieri valide. In cadrul extragerii se vor desemna 1 (un) castigator.

IV.5.2. Rezultatele extragerii vor fi publicate  pe paginile de Instagram si Facebook ale Organizatorului, in data de 15.09.2019, pana in ora 20:00.

IV.6. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.

IV.7. Participantii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.

VI. DESCRIEREA PREMIULUI

VI.1 Premiul consta intr-o pereche de cercei CoralLove. Valoarea premiului este de 100 lei.

VII. ACORDAREA PREMIILOR

VII.1.1. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti.

VII.2.1. Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat, transmis prin e-mail sau telefon, in vederea validarii si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului.

VII.2.2. In cazul in care castigatorul concursului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana cel tarziu la data de 19.09.2018, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul.

VIII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

VIII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului.

IX. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

IX .1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe pagina www.teratai.shop

IX .2 Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numele lor de utilizator sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii castigatorilor, pe site si pe paginile Facebook si Instagram ale Organizatorului, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni.

X. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

X .1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

X .2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

X .3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon ori a adresei de e-mail.

XI. DISPOZITII FINALE

XI .1. Prin inscrierea la concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

XI .2. Teratai.shop isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului

www.teratai.shop